Dịch vụ

Hòa âm – Phối khí

Phòng thu âm

STT Hòa âm – Phối khí ĐƠN GIÁ 1 Phối mới 2.000.000đ/1 Bài 2 Phối lại 1.000.000đ/1 Bài 3 4 5 6 7 8 Read More »

Dịch vụ Thu âm

Phòng thu âm

STT DỊCH VỤ THU ÂM ĐƠN GIÁ 1 Đơn ca 300.000đ/1 Bài 2 Song ca 40.000đ/1 Bài 3 Top ca 300.000đ + Phí 100.000/1 Người 4 Dựng bè 200.000đ/1 Bài 5 Dựng – Hát bè 300.000đ/1 Bài 6 Bè đôi Nam & nữ 500.000đ/1 Bài 7 Thu đọc, lời bình & quảng cáo 200.000đ/1 Giờ 8 Giọng đọc 200.000đ/1 Giờ Read More »