Dịch vụ Thu âm

Dịch vụ Thu âm

STT DỊCH VỤ THU ÂM
ĐƠN GIÁ
1 Đơn ca
300.000đ/1 Bài
2 Song ca
40.000đ/1 Bài
3 Top ca
300.000đ + Phí 100.000/1 Người
4 Dựng bè
200.000đ/1 Bài
5 Dựng – Hát bè
300.000đ/1 Bài
6 Bè đôi Nam & nữ
500.000đ/1 Bài
7 Thu đọc, lời bình & quảng cáo
200.000đ/1 Giờ
8 Giọng đọc
200.000đ/1 Giờ

Comments

comments

About admin